Verandering begint bij het besluit dat je het anders wilt.

Blijkbaar heb jij een besluit genomen. En daarvoor wil ik je een compliment geven! Jij bent bereid om aan jezelf te gaan werken. Je erkent dat je alleen ergens niet mee verder komt en bent op zoek naar handvatten om anders te leren omgaan met de (werk)situatie waar je nu mee zit.

Dit is dan ook een absolute voorwaarde voor een succesvol coachtraject: je kiest ervoor omdat jij wilt leren en niet omdat het van een ander moet.

Werkwijze
Je wilt natuurlijk weten wat je kunt verwachten van zo’n coachtraject. Ook als (HR-)manager, bedrijfsarts of huisarts is het belangrijk om te weten hoe zo’n traject in zijn werk gaat. Hieronder volgt een stappenplan, zodat je achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Stap 1: vrijblijvend kennismakingsgesprek (dit is een vast onderdeel van elke traject)
Allereerst plannen we samen een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek op één van mijn locaties (Waalwijk, Tilburg of Helvoirt (regio Den Bosch, Vught)). Dit gesprek duurt een uur. Daarin bespreken we waar je tegenaan loopt en wat je graag wilt leren. Ik luister naar je en bespreek mijn werkwijze met je. Tijdens dit gesprek vertalen we je leerdoelen zo concreet mogelijk in termen van houding en gedrag. Dit wordt in de eerste gesprekken verder uitgewerkt en opgenomen in een persoonlijk ontwikkel en actieplan. Dit schept duidelijkheid en maakt de resultaten meetbaar. Naar aanleiding van dit gesprek maak ik een offerte.

Tijdens dit gesprek is het belangrijk dat we samen een ‘klik’ hebben; dat je je op je gemak voelt, want dan kun je het beste leren. Aan het einde van het gesprek kun je direct aangeven of je verder wilt of er nog een nachtje over wilt slapen voordat je een besluit neemt. Tevens zal ik zelf ook kijken of ik de juiste persoon voor je ben.

Wanneer je werkgever opdrachtgever is van jouw coachtraject en jij wenst je werkgever erbij te betrekken dan worden de leerdoelen, het plan van aanpak en het benodigde sessies met je leidinggevende/HR-functionaris afgestemd in een gesprek, waarbij ik, jij en de betreffende leidinggevende/HR-functionaris aanwezig zullen zijn. Belangrijk hierbij is dat alle partijen hierachter kunnen staan en dat alle partijen op één lijn zitten.

Wanneer je werkgever de coaching betaalt, zal ik een offerte maken naar aanleiding van ons kennismakingsgesprek. Mits jij akkoord bent en je leidinggevende toestemming geeft, kan het coachtraject starten.

Stap 2: Start één op één traject
In het eerste gesprek maken we een nul-meting van de klachten die je ervaart. Vooraf aan dit gesprek zal ik je vragen om een aantal vragenlijsten in te vullen. Hiermee brengen we de huidige situatie in kaart. Vervolgens kijken we naar je persoonlijke geschiedenis, dit geeft inzicht in de oorsprong van je gedrag en kun je je gedragspatronen gaan herkennen.

Daarna zetten we stap van denken naar doen. We gaan vanuit de dagelijkse (werk)ervaring ontwikkel punten formuleren en deze opnemen in een persoonlijk ontwikkel en actieplan. Deze punten worden door jouw uitgewerkt tijdens de gesprekken en spreken we aan het eind van elke sessie af met welke concrete acties jij de komende tijd gaat oefenen. Op deze manier werken we stapsgewijs, praktisch en resultaatgericht aan jouw doelen!

Tijdens dit traject wordt er ook aandacht besteed aan de ‘fit’ tussen persoon en werkomgeving en kan een loopbaantraject onderdeel vormen van het coachtraject.

Vanzelfsprekend gaat er zonder toestemming geen informatie naar je werkgever. Dat is conform de beroepscode voor coaches.

Stap 3: Tussenevaluatie
Er is een mogelijkheid om tussentijds, na een aantal coachgesprekken, met alle betrokken partijen (indien je werkgever een betrokken partij is) om de tafel te gaan zitten.  In dit gesprek kunnen we kijken of we de juiste koers varen. Jij zal, ondersteund door mij, verslag doen van de stand van zaken. We kijken of de doelen nog kloppen en of het aantal sessies voldoende is of dat we juist met minder af kunnen. Wanneer we goed op weg zijn, kan dit ook weer een stimulans zijn om door te pakken.

Stap 4: Eindevaluatie op het werk met alle betrokkenen
Aan het eind van het traject blikken we terug en kijken we vooruit. Jij doet, ondersteund door mij, verslag van de behaalde resultaten. Je bespreekt jou ontwikkel en actieplan: geeft aan wat je nodig hebt om terugval te voorkomen en wat je nodig hebt van je leidinggevende.

Hoe werkt Cobin (lees: Sylvia van Meel)?
Ik werk inzichtgevend, doelgericht en praktisch. De technieken die ik vaak inzet en in mijn coachtrajecten hun kracht hebben bewezen, zijn: NLP, RET, Mindfulness, Voice Dialogue, Transactionele Analyse (TA), ademhalingstechnieken, coachen met metaforen, overige creatieve methoden, etc. Verder wordt elk traject afgestemd op de persoon.

Share