De Cobin Methode:

Dit is een methode waarbij je stapsgewijs leert om de verbinding met jezelf te herstellen.

Aan de hand van ervaringen uit verschillende contexten wordt gezocht naar gelijkmatige overlevingspatronen (ook wel de bekende ‘vicieuze cirkel’ waarin je verkeerd en je zelf niet uit komt). Een patroon kan je belemmeren of stimuleren in diverse levensdomeinen. Gekeken wordt naar de gevolgen van deze patronen op lichamelijk, emotioneel, geestelijk en maatschappelijk vlak. De klachten waar jij mee loopt kunnen namelijk van sociaal – emotionele, cognitieve-, fysieke en/of spirituele aard zijn.

De doelstelling van het traject wordt afgestemd op de levensdoelstelling van dat moment.

Hierbij brengen we in kaart wat jouw belemmert en wat jouw stimuleert om je doel te bereiken, zodat je concrete handvatten krijgt om zelf je problemen aan te pakken in de praktijk.

Je leert ballast uit destructieve overlevingspatronen los te laten en gevoelens die daarachter schuilgaan te voelen en te integreren.

Om dit doel  te bereiken put deze werkwijze uit meerdere stromingen en technieken en staat zowel denken, voelen, handelen en lichaamsbewustzijn centraal. De aanpak wordt gekenmerkt door ruimte, aandacht voor het individu, waarbij er van uitgegaan wordt dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Deze werkwijze is erop gericht dat beide zoveel mogelijk in balans komen. Met speciale aandacht voor hetgeen wat jouw zo bijzonder maakt; talenten, drijfveren en unieke mogelijkheden.

Met als uiteindelijke doel: het versterken van jouw capaciteiten om meer invloed te krijgen op werkgeluk en vitaliteit.

Andere kenmerken van de Cobin Methode zijn:

Kortdurend: gemiddeld 3 tot 8 sessies
Doelgericht: er wordt gewerkt aan een afgebakende klacht/afgebakend vraagstuk, door het formulieren van heldere doelen. Deze worden tussentijds geëvalueerd.
Probleem- en oplossingsgericht: het doel kan zijn het doen verdwijnen van de klacht, maar ook het beter leren omgaan met de klacht.
Cliëntgericht: ieder mens beschikt van nature over hulpbronnen en het vermogen tot groei en verandering. Binnen de Cobin methode wordt uitgegaan van de eigen wijsheid van de cliënt ten opzichte van zijn/haar probleem en de oplossing daarvan. De cliënt heeft een actieve rol en nemen de eigen keuzemogelijkheden en verantwoordelijkheid een belangrijke plaats in.

Share