Kiezen voor begeleiding door Cobin is vooral een investering in jezelf!

Bij je investering wordt je mogelijk tegemoet gekomen door…

….je Werkgever
Tegenwoordig zijn werkgevers steeds vaker bereid om de kosten (mee) te betalen. Het beperken of voorkomen van ziekteverzuim/arbeidsongeschiktheid levert het bedrijf immers voordeel op en kunnen gedekt zijn door de arbodienst. Informeer bij jouw eigen werkgever naar de mogelijkheden.

…. een Individuele Reïntegratie Overeenkomst (IRO)
Indien je een uitkering ontvangt dan kan je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van herstel en reïntegratie. Er is een mogelijkheid om met het UWV een Individuele Reïntegratie Overeenkomst te sluiten (IRO).
Het UWV stelt dan geheel of gedeeltelijk een budget beschikbaar voor een reïntegratietraject of coachtraject.

….de Belastingdienst
De belastingdienst stelt dat de gemaakte kosten voor studie en opleiding gericht op beroep of toekomstig beroep (ook op te vatten als coaching, loopbaancoaching, loopbaanadvies & loopbaanbegeleiding) gevoerd kunnen worden onder de post studiekosten/scholingsuitgaven. De eerste € 250,00 van het traject zijn niet fiscaal aftrekbaar. De factuur dient wel opgevoerd te worden in het jaar waarin de kosten zijn gemaakt. Omdat scholingsaftrek een grijs gebied is, dien je zelf zo nodig nog navraag te doen bij jouw belastingadviseur. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden verbonden. Het blijft altijd de verantwoordelijkheid van jezelf of je de kosten van het traject opgeeft bij de belastingdienst.

….Zelfstandig ondernemerschap
Indien je (startende)ondernemer bent, zijn de kosten van (starters) coaching aftrekbaar als ondernemingskosten.
Of je kunt als ondernemer zelf een verzoek indienen bij je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) of bedrijfsverzekering voor werknemers.

….een Persoons Gebonden Budget (PGB)
De begeleiding door Cobin is ook te vergoeden vanuit een persoonsgebonden budget.

….het Vervangingsfonds
Wanneer je in het onderwijs werkzaam bent, kun je een beroep doen op het zogenoemde Vervangingsfonds. Dit fonds vergoedt, onder bepaalde voorwaarden, begeleiding van leerkrachten. De onderwijsgevende kan daarbij zelf een zorgverlener uitkiezen.

Voor zover bekend worden de Mindfulness Trainingen NIET vergoed door de zorgverzekeraar.

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend! 

Share