Verwijzer

Het aantal mensen met een burn-out stijgt in een snel tempo, waardoor er steeds meer mensen met stress gerelateerde klachten bij de huis- en/of bedrijfsarts komen.

Cobin (lees: Sylvia van Meel) burn-out begeleiding leert hardwerkende mensen om een burn-out te voorkomen of om te herstellen van een burn-out, zodat het ziekteverzuim daalt.

Cobin houdt zich voornamelijk bezig met gedrag van de cliënt, waarbij de focus met name op de toekomst gericht is.

Wat wil je bereiken en wat houdt je daarin tegen?

Cobin prikkelt de eigen verantwoordelijkheid zo, zodat cliënten zelf aan het werk gezet worden en zo een actieve bijdrage leveren aan het bereiken van hun eigen doelen. Wanneer word je een verwijzer?

Verwijzer: bij welke signalen verwijs je de cliënt?

Wanneer er geen lichamelijke of medische oorzaken zijn (uitsluitend ter beoordeling van de (huis/bedrijfs)arts) en er een combinatie van één of meerdere van onderstaande symptomen bestaat:

  • Voortdurende vermoeidheid en stemmingswisselingen
  • Overal als een berg tegenop zien en alles teveel vinden
  • Regelmatig onbegrepen lichamelijke klachten
  • Concentratieproblemen en verlies van interesses
  • Angstklachten en paniekaanvallen
  • Burn-out of zich overspannen voelen

Vaak gaan mensen langdurig over hun grenzen heen en weten ze dit ook, echter bepaalde persoonlijkheidskenmerken zorgen ervoor dat ze niet naar zichzelf en hun lichaam luisteren. Het is de omgeving (werk, collega’s, de leidinggevende, de maatschappij) die wordt bekritiseerd en/of aangeduid wordt als oorzaak.

Het gaat meestal om vragen rondom zelfvertrouwen, perfectionisme, faalangst of conflict.

Hierbij kan er tevens gekeken worden naar de ‘fit’ tussen persoon en het werk door middel van een loopbaantraject; Wat wil iemand nu werkelijk zelf?
Een mismatch tussen de persoon en het werk is namelijk vaak een bron van werkgerelateerde psychische klachten.

Meetbaarheid en kwaliteit interventies (voor jou als verwijzer)

Aan het begin, tussentijds en aan het einde van het traject van het traject vult de cliënt een aantal klachtenlijsten in. Dit om de kwaliteit en meetbaarheid te bevorderen. Ook kan dit dienen als communicatiemiddel tussen disciplines (mits cliënt akkoord gaat).

Vergoeding

Voor meer informatie zie vergoedingen coaching.

Methoden

De technieken die ik vaak inzet en in de diverse Cobin trajecten en hun kracht hebben bewezen, zijn: NLP, RET, Mindfulness, Voice Dialogue, Tansactionele Analyse (TA), biografisch werken, ademhalingstechnieken, coachen met metaforen, overige creatieve methoden, etc. Verder wordt elk traject afgestemd op de persoon.

Meer informatie

Voor meer informatie over hoe zo’n traject eruit kan zien, raadpleeg praktijkvoorbeeld of coachtraject.

Share