Privacy Statement Cobin Coaching & Training

Cobin Coaching & Training gaat zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. Door gebruik te maken van deze website en/of onze diensten ga je akkoord met ons privacy- en cookie-beleid. 

Eerst even een kort overzicht m.b.t. deze website:

NIEUWSBRIEF of TIPS
Wanneer je je inschrijft op de nieuwsbrief of tips, ontvang je elke maand tips. Je kunt altijd weer uitschrijven.

INTERACTIE
Voor de reactie-functionaliteit op onze website (bv: contact, maken van testen, downloaden van checklists, etc.) maken we gebruik van functionele cookies.

STATISTIEKEN
We slaan je bezoekgedrag en informatie die je webbrowser meestuurt op om te bepalen op welke wijze onze website gebruikt wordt.

WINKEL
Om onze producten uit de winkel te kunnen leveren leggen we je gegevens daarover vast.

Privacy Beleid Cobin Coaching & Training

Cobin Coaching & Training, gevestigd aan Vogelkers 29, 5268 HE Helvoirt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS

Cobin Coaching & Training
Vogelkers 29
5268 HE Helvoirt
06-18979495
https://www.cobin.nl

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING
Sylvia van Meel is de Functionaris Gegevensbescherming van Cobin Coaching & Training. Zij is te bereiken via sylvia@cobin.nl.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Cobin Coaching & Training verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatie gegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld om dat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVEN DIE WIJ VERWERKEN
Cobin Coaching & Training verwerkt de onderstaande bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt en zijn alleen bedoeld voor marktonderzoek doeleinden.

 • Onze website en/of dienst heeft NIET de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via sylvia@cobin.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 • Bedrijfsgegevens
 • Gegevens over hoe jij offline en online zaken doet

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
Cobin Coaching & Training verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Cobin Coaching & Training analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Je adequaat te kunnen begeleiden. Het klantendossier bevat gegevens over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde interventies.
 • Voor het gebruik van waarneming, tijdens mijn afwezigheid. De grondslag voor de verwerking van deze gegevens is toestemming / overeenkomst.
 • Cobin Coaching & Training verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

WE HEBBEN GEEN GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Cobin Coaching & Training neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cobin Coaching & Training) tussen zit. Cobin Coaching & Training gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Mailblue: E-mailmarketingsysteem om de betrokkenen op de hoogte te houden van de laatste activiteiten binnen Cobin Coaching & Training.
 • WebinarGeek: Webinar systeem waar de betrokkenen zich kunne opgeven voor het volgen van een online masterclass.
 • Moneybird: Systeem waar online facturen aangemaakt worden op basis van jouw aankoop gedrag.
 • Appointlet: Planningssoftware waar online afspraken ingeplant worden
 • Cobin Academy: Leeromgeving waar de betrokkene een profiel aanmaakt en van waaruit de betrokkene rechten krijgt toegewezen. Op basis van deze rechten worden diverse trainingen en workshops toegankelijk gemaakt.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Cobin Coaching & Training bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Onze algemene bewaartermijn voor alle opgeslagen gegevens is maximaal 5 jaar. De gegevens in het klantdossiers blijven 15 jaar bewaard en de gegevens ten behoeve van de financiële administratie 7 jaar.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Mailblue: jouw contactgegevens worden bewaard tot op het moment dat je zelf besluit dat je uitgeschreven wil worden. 
 • Webinargeek: de contactgegevens binnen Webinargeek worden periodiek opgeschoond en zijn slechts korte termijn beschikbaar. De contactgegevens worden doorgespeeld aan Mailblue waar ze beschikbaar blijven tot op het moment dat jij besluit om jezelf ui te schrijven.
 • Moneybird: Deze gegevens worden 10 jaar bewaard, voor administratieve doeleinden. Daarna worden ze uit het systeem verwijderd.
 • Cobin Academy: De profielen kunnen lange tijd blijven bestaan, de toegang tot een training of workshop bedraagt 365 dagen. Wij schonen periodiek op en verwijderen alle profielen van niet actieve gebruikers.

WAAR BEWAREN WE DE GEGEVENS
Wanneer je je aanmeld voor één van onze diensten vragen we jouw om persoonsgegevens te verstrekken. Deze worden gebruikt on de dienst te kunnen uitvoeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Cobin Coaching & Training of die van een derde partij. Deze servers kunnen zich buiten de EU bevinden.

Bij Cobin Coaching & Training houden wij je graag op de hoogte van onze activiteiten door middel van o.a. een periodieke nieuwsbrief en/of tips. Je kunt je hiervoor aanmelden door je op te geven via een inschrijfformulier op onze website. Wij hebben daarvoor minimaal je naam en e-mailadres nodig en nemen je alleen op in de verzendlijst met jouw expliciete toestemming.

Voor het verzenden van onze maandelijkse nieuwsbrieven etc. maken wij gebruik van het online programma Mailblue. Dit programma maakt gebruikersstatistieken ook inzichtelijk voor ons. Wanneer je je abonneert op onze nieuwsbrief of tips, geef je toestemming om deze informatie te gebruiken.

Wij verstrekken het abonneebestand van de nieuwsbrief niet aan derden.
Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden.
Bekijk voor meer informatie ook het https://beheer.mailblue.nl/privacybeleid/.

 Tevens worden persoonsgegevens verwerkt in het CRM/boekhoudsysteem van Cobin Coaching & Training.

Ook worden persoonsgegevens in klantdossiers bewaart op locatie (in de eigen coachruimte, Vogelkers 29) in de daarvoor speciaal afsluitbare stalen archiefkasten. De praktijk/bedrijfsruimte is voorzien van 3 sluiting sloten.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN 
Cobin Coaching & Training verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst* met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Accountant/boekhouder: de gegevens die op de factuur staan moeten wij doorgeven aan onze accountant/boekhouder.
Coach/Trainer: door Cobin Coaching & Training ingehuurde Coach/Trainer.
Juridische adviseurs: bij een juridisch geschil kunnen wij genoodzaakt zijn om jouw contactgegevens door te geven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure gebruiken. Daarbij zullen alleen de gegevens worden doorgegeven die noodzakelijk zijn in verband met de juridische procedure.
Overheidsinstanties: indien wettelijk verplicht.

*De inhoud van klant dossiers worden nooit gedeeld met derden, tenzij schriftelijke toestemming verkregen. Cobin Coaching & Training houdt zich aan de wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
Cobin Coaching & Training gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Cobin Coaching & Training gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Mits deze functionaliteit aan staat zullen we bij jouw eerste bezoek aan onze website jouw informeren over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Google analytics
Facebook pixel
Linkedin tracking

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account (mits je een account bij ons hebt). Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar sylvia@cobin.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Cobin Coaching & Training zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Cobin Coaching & Training wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Cobin Coaching & Training me neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien noodzakelijk heeft Cobin Coaching & Training daartoe verwerkersovereenkomsten gesloten. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via sylvia@cobin.nl.

KAN DEZE PRIVACYVERKLARING VERANDEREN?

Ja, deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik en de mogelijkheden op deze site en op het gebruik van onze diensten. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site of onze diensten, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Share